Kancelarie Adwokackie

facebook

mlotek

Jesteśmy Kancelarią adwokacką z siedzibą w centrum Gliwic przy ulicy Zawiszy Czarnego 2/1 prowadzącą kompleksową obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych na terenie całego kraju.

Celem naszej Kancelarii jest zapewnienie Klientom profesjonalnej i kompleksowej obsługi prawnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdej zgłaszającej się do nas osoby.


Specjalizacje kancelarii w Gliwicach

domek
dlonie
koperta
 • Prawo rzeczowe

 • sprawy o ustalenie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości

 • o ochronę prawa własności i posiadania

 • o zasiedzenie prawa własności nieruchomości

 • o ustanowienie służebności

 • o zniesienie współwłasności

 • o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy

 • o eksmisję

 • Prawo zobowiązań

 • sprawy o zapłatę

 • o odszkodowania

 • dotyczące wypadków komunikacyjnych

 • o ochronę dóbr osobistych

 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów

 • polubowna i sądowa windykacja należności od nierzetelnych kontrahentów

 • Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku

 • o dział spadku

 • o zachowek

 • sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych

 • o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

 • zobowiązanie do wykonania/zmniejszenie zapisu lub polecenia

 • sprawy o rozwód

 • o separację

 • o alimenty

 • o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem

 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

 • o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej

 • o podział majątku wspólnego

 • o ustalenie nierównych podziałów w majątku wspólnym

 • o wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka

 • o zwrot wydatków i nakładow na majątek osobisty

 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

 • sprawy o przysposobienie

 • obrona podejrzanych i oskarżonych

 • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia

 • reprezentowanie pokrzywdzonych

 • pomoc prawna osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym

 • sporządzanie i wnoszenie apelacji, kasacji, zażaleń, prywatnych aktów oskarżenia

 • sprawy o zarządzanie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności

 • o dozór elektroniczny

 • o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

 • o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności

 • o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności

 • o zawieszenie postępowania wykonawczego

 • obrona w sprawach o wykroczenia

 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego

 • sprawy o zewezwanie do próby ugodowej

 • polubowana i sądowa windykacja należności

 • reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami

 • zakładanie i rejestracja spółek

 • obsługa prawna przedsiębiorstw

 • doradztwo prawno-gospodarcze

 • umowy gospodarcze i handlowe

 • postępowania rejestrowe

 • przygotowanie statutów, regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych

 • sporządzenie odwołań od decyzji organów administracyjnych

 • skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji organów oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi

 • reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą

 • sprawy o ustalenie stosunku pracy

 • o przywrócenie do pracy

 • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne

 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy

 • o odszkodowanie za dyskryminację

 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

 • roszczenia o zapłatę wynagrodzenia

 • o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy


Zespół kancelarii

magda

Magdalena Sąsiadek

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.

dagna

Dagna Szostak-Biel

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.

andrzej

Andrzej Najdek

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.


Kontakt

Kancelaria Adwokacka

ul. Zawiszy Czarnego 2/1
44-100 Gliwice

tel./fax. 32 230 42 38
mail: kancelariesekretariat@gmail.com

Godziny Urzędowania:

Poniedziałek - Czwartek, 8.30 - 18.00
Piątek, 8.30 - 15.00

Magdalena Sąsiadek

Adwokat

tel./fax. 32 230 42 38
tel. kom 608 631 627
mail: sasiadekm@op.pl

Dagna Szostak-Biel

Adwokat

tel./fax. 32 230 42 38
tel. kom 500 109 402
mail: dagna.szostak@adwokatura.pl

Andrzej Najdek

Adwokat

tel./fax. 32 230 42 38
tel. kom 603 393 357
mail: andrzej.najdek@gmail.com

Angelika Pierończyk

Sekretariat

tel./fax. 32 230 42 38
mail: kancelariesekretariat@gmail.com
 

office